Tiến độ xây dựng dự án Happy One Bình Dương

Vạn Xuân xin cập nhật tiến độ dự án Happy One tới tuần 2 tháng 12/2019, Tính tới thời điểm này chủ đầu tư Vạn Xuân và tổng thầu Tân Kỹ đã hoàn rất tốt tiên độ đã cam kết với khách hàng khi đã hoàn thành xong sàn tầng 6.